­

krajinou10

Trenčiansky
Slovensko

Bojnický zámok dal gróf Pálffy prestavať podľa vzoru francúzskych gotických zámkov v údolí rieky Loire. Hlavným architektom prestavby bol bratislavský architekt Jozef Hubert. Realizáciou interiérových prác v duchu tirolskej gotiky poveril gróf Pálffy innsbruckú firmu Gebrüder Colli. Rozsiahla neogotická prestavba sa uskutočnila v priebehu rokov 1889 - 1910 a zmenila hrad na čarokrásny zámok.
VIAC: Rozprávkový zámok Bojnice

Geolocalisation bp
   
Zobraziť možnosti
Z :
Do :
­