­

krajinou10

Prešovský
Slovensko

Pohnuté dejiny kláštora i chrámu, ktorý bol zasvätený zoslaniu Svätého Ducha začali rozprávkovo. Slepec, vedený chlapcom pri odpočinku pri prameni (dnes v areáli kláštora), v ktorom si umyl tvár a oči odrazu uvidel žiarivý kríž. Z vďačnosti za zázrak dal na tomto mieste postaviť kaplnku. Tá sa ihneď stala pútnickým miestom. Neskôr bol kláštor trikrát spustošený.
VIAC: Kláštor Krásny Brod

Geolocalisation bp
   
Zobraziť možnosti
Z :
Do :
­