­

krajinou10

Banskobystrický
Slovensko

Mestský hrad v Kremnici patrí medzi najzachovalejšie príklady dvojitého opevnenia v strednej Európe. Mestský hrad bol zakomponovaný na najvyššie miesto (550 m.n.m.) v prstenci mestských hradieb opevneného stredovekého mesta. Hradný areál bol v stredoveku cirkevným i správnym centrom mesta a predpokladá sa, že tu mal svoju rezidenciu i komorský gróf. Je hmotným dokladom niekdajšieho významu Kremnice ako slobodného kráľovského mesta a centra banskej a mincovnej komory.
VIAC: Mestský hrad v Kremnici

Geolocalisation bp
   
Zobraziť možnosti
Z :
Do :
­