­

krajinou10

Banskobystrický
Slovensko

Národná kultúrna pamiatka - opevnený benediktínsky kláštor v Hronskom Beňadiku . Nachádza sa v prelomovom údolí Hrona medzi pohorím Pohronský Inovec a Štiavnickými vrchmi, v miestach nazývaných "Slovenská brána " . Táto jedinečná kultúrnu pamiatku, pamätá doby slávy , útlaku , poníženia i znovuvzkriesenia.
VIAC: Kláštor Hronský Beňadik - strážca relikvie.

Geolocalisation bp
   
Zobraziť možnosti
Z :
Do :
­