­

krajinou10

Žilinský
Slovensko

Prvá pltnícka a raftingová spoločnosť od roku 1999 obnovila tradičnú dopravu na pltiach a umožňuje návštevníkom zoznámiť sa s neobyčajným množstvom kultúrnych, historických, prírodných a technických zaujímavostí, ktoré poskytuje sedem kilometrov splavovaného úseku. O zaujímavostiach oboznamujú v odbornom výklade vodcovia plavidla – pltníci v krojoch. Je to ten najkrajší a najnebezpečnejší úsek Váhu.
VIAC: Plťou cez Strečniansku úžinu okolo troch hradov.

Geolocalisation bp
   
Zobraziť možnosti
Z :
Do :
­