amutKeď prídete do Prírodovedného múzea (SNM-Bratislava) neobíťte výstavu Giganty (len do 18. júna!) a keď prídete pozrieť Giganty, navštívte aj múzeum. Víkend sa vám síce predraží, lebo všade sa platí samostatné vstupné, ale stojí to za to. Napokon, môžete využiť vstup zadarmo prvú nedeľu v mesiaci, ktorý platí aj pre Giganty, ale potom musíte počítať s poriadnym náporom zvedavcov. V múzeu je totiž naozaj čo pozerať.

Výstava Giganty ľadovej doby.
Mamut vysoký šesť metrov, štvormetrový vták Moa alebo lev americký, ktorý loví koňa. Boli sme sa pozrieť na výstavu Giganty ľadovej doby v Slovenskom národnom múzeu.
Trojrozmerné rekonštrukcie gigantických živočíchov v skutočnej veľkosti, ktoré žili v rôznych častiach našej planéty pred desiatkami až stovkami tisíc rokov sú modelmi vzniknutými vydarenou spoluprácou českých výtvarníkov a paleontológov. Ohromujú nielen svojou veľkosťou, ale najmä realistickým stvárnením vyhynutých obrov.
Obdobie starších štvrtohôr (pleistocénu), ktoré sú najmladším obdobím v dejinách Zeme, keď sa na našej planéte periodicky striedali výrazne chladné, suché obdobia (ľadové doby) s teplými, vlhšími obdobiami (medziľadové doby) mali vplyv aj na spoločenstvá rastlín a živočíchov, ktoré sa prispôsobili novým podmienkam. Uvedené obrovské zvieratá asi pred 11.500 rokmi vyhynuli. Jedine dva druhy – pratur a vták moa prežili a vymreli až začiatkom 17. storočia.

Mamuty a jeho lovci Mamut Medveď jaskyňný Gigantopitecus Prajeleň

Modely ohromujú aj realistickým stvárnením vyhynutých obrov. Záujemcom sa naskytne jedinečná možnosť pozrieť si zvieratá z bezprostrednej blízkosti a zoznámiť sa nielen s ich skutočným vzhľadom, ale aj spôsobom života. Okrem všeobecne známych cicavcov, napríklad mamut srstnatý, nosorožec srstnatý, jeleň obrovský, medveď jaskynný, lev jaskynný a ďalších z našich zemepisných šírok, výstava prezentuje aj menej známe cicavce obrovského bobra, ktorý žil v Severnej Amerike, alebo juhoamerického leňocha a pásavca a ďalšie obrovské cicavce z rôznych oblastí Zeme. Jediný predstavený živočích, ktorý nepatrí do triedy cicavcov je obrovský vták moa rodu Dinornis a vyskytoval sa na Novom Zélande.
Vystavená kolekcia  je najväčším súborom tohto druhu v strednej Európe a mala dosiaľ veľký úspech v mnohých krajinách. Okrem viacerých českých miest ju už videli aj v Maďarsku.
Vstupné Giganty
Na výstavu Giganty platí osobitné vstupné, ktoré neplatí na ostatné expozície a výstavy v budove
Dospelý                6 €
Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum.
Čím je múzeum jedinečné a prečo sa ho oplatí navštíviť?  Môžete tu nahladnúť do výberu zo skoro 2,5 milióna zbierkových predmetov, čím sa múzeum zaraďuje medzi významné prírodovedné európske múzeá.  Odbornej verejnosti sú zbierky poskytované na vedecké štúdium a širšej verejnosti sú prezentované prostredníctvom expozícií a výstav, prednášok, knižných monografií, publikačných výstupov v odbornej i dennej tlači, rozhlase a televízii.
Paleontologická expozícia Príbeh života na Zemi prezentuje dávno vyhynutých spoločenstiev organizmov na Zemi. Príbeh života začína objavením sa prvých živých organizmov v prekambriu, pred 3500 mil. rokov, pokračuje cez prvohory, druhohory, treťohory a končí vo štvrtohorách nástupom takmer súčasných foriem flóry a fauny. Informácie sú sprostredkované textami, názornými schémami, diagramami, obrázkami, mapkami a najmä originálnymi skamenenými zvyškami živočíchov a rastlín. Predstavených je viac ako 700 vzoriek skamenelín od najmenších, voľným okom takmer neviditeľných organizmov, až po dvojmetrový kel mamuta srstnatého. Nájdeme tu model dinosaura, ktorý zanechal stopy vo Vysokých Tatrách, v horninách starých asi 200 mil. rokov, ale i jeden meter dlhého vodného škorpióna, ktorý žil asi pred 425 mil. rokmi. Expozícia končí modelom mamuta srstnatého.

muzeum múzeum Vyza Jašter z Tatranských otlačkov aj tu máme Mamuta
múzeum múzeum múzeum múzeum múzeum

gallery icon
Expozícia Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska
Návštevníka zaujmú príťažlivé obrázky mikrosveta rastlín a živočíchov. Objavíme tu napríklad  obrovskú rybu – vyše šesťmetrová vyza sa vyskytovala na Slovensku ešte na začiatku 20. storočia, ale dnes už ju na našom území nenájdeme. Diorámy s  predstaviteľmi našej fauny boli doplnené a využité  aj na  prezentáciu prostredia.Celé Slovensko vskratke - od nížin cez pahorkatiny až po najvyššie polohy horských masívov – a tiež živočíchov, ktoré možno v tom ktorom prostredí stretnúť. Čaká nás pohľad pod vodnú hladinu, do bludiska bizarných skalných útvarov, ale aj prechádzka lesom.  30 vitrín pre rôzne živočíšne druhy doplnených o kostrovými materiálmi, hniezdami a vajíčkami vtákov či stopami cicavcov.
Expozícia Zázrak prírody - Biodiverzita Zeme
Živá a neživá príroda rôznych prostredí na Zemi – polárnych oblastí, tundry, tropických lesov, trávnatých oblastí, púští, korálových útesov, pobreží atď. Pestrosť a nesmierná rozmanitosť živých organizmov – milióny druhov rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a spletité ekosystémy, ktoré získali dnešnú podobu dlhodobým vývojom. Z tohto prehľadu zázračnej rozmanitosti Zeme je tiež vidieť, že pre existenciu človeka na Zemi je dôležité, aby sa zachovali všetky živé organizmy, ako aj zložky neživej prírody tvoriace ich životné prostredie.
Mineralogická expozícia Klenoty Zeme prezentuje prostredníctvom 1100 vzoriek viac ako 700 druhov minerálov zo slovenských aj zahraničných lokalít.  Zo slovenských lokalít sú pozoruhodné vzorky kermezitu z Pezinka,  vzorky zlata z Kremnice, strieborné minerály z Banskej Štiavnice a tiež opály z východného Slovenska. Zo zahraničných lokalít sú zaujímavé kryštály azuritu z Namíbie, rubíny z Tanzánie, brazílske acháty a mnohé iné. Ukážky brúsených a ozdobných kameňov z viacerých významných nálezísk zo Slovenska, Austrálie, Mexika či Ruska. Historické banské mapy pripomínajú atmosféru banských miest s ich bohatou históriou. Banská Štiavnica, Kremnica, Banská Bystrica a viaceré lokality Spišsko-gemerského Rudohoria boli významnými ložiskami  rúd.
Vstupné Múzeum
Dospelý      4,00 €
Otváracie hodiny
otvorené denne okrem pondelka
september – jún  9.00 - 17.00 h 
júl – august
utorok, streda, štvrtok, piatok a nedeľa 9.00 - 17.00 h
sobota od 10.00 do 18.00 h


 

Nájdi si cestu

štart :  alebo 

Cieľ      :  alebo 

zdroje: www.snm.sk