­

krajinou10

Jihomoravský
Česká republika

Kláštor začali budovať páni z Kounic v roku 1181, údajne ako pokánie za predchádzajúce ničenie cirkevných stavieb, ktorého sa dopúšťali vojská Sobieslava II. počas bojov s Fridrichom II. Jasomirgotom. Už v roku 1183 tu pôsobil ženský rád premonštrátok. Kláštor získaval majetky a moc a významne sa podieľal na rozvoji celého údolia. Samozrejme, svoju pozíciu upevňoval aj honosnejším vzhľadom. Z pôvodne románskej stavby zostali už len fragmenty, kláštor v dnešnej podobe je svedectvom o stavebnom úsilí z čias gotiky.
VIAC: Ako som sa ocitol v rozprávke - Rosa Coeli

Geolocalisation bp
   
Zobraziť možnosti
Z :
Do :
­