­

krajinou10

P2470227Malý ale krásny ostrov Visovac ako zelená kôpka vytŕča tak symetricky uprostred rovnomenného jazera, ako by bol ľudským výtvorom, a nie stáročia obývaný a zveľaďovaný kúsok posvätnej zeme okolo kláštora františkánov. Františkáni osídlili ostrov v 15. storočí a počas búrlivej histórie zostal ostrov miestom pokoja a modlitby. Vďaka stáročiam úcty k Panne Márii sa Visovac nazýva aj ostrovom Panny Márie.

Ako som spomínal v predošlom článku o Národnom parku Krka, od Skradinských vodopádov sa dá ísť na výlet loďou a to buď až na druhú stranu Visovackého jazeru k vodopádom Roški splap, alebo na menšiu polovičnú plavbu k ostrovu Visovac. Pri Informáciach v NP Krka, kde si vyberiete a zakúpite výlet, sa vyberiete chodníkom doprava, do prístavu lodí, všetko je značené. Plavba po Visovackom jazere sa môže začať. Na rozdiel od Skradine, je tu voda pokojná a plavba nudná, ktorú ruší len hukot lodného diesla. Visovacké jazero tvorí samotná rieka Krka, ktorá sa tu rozlieva do slušnej šírky. A na jeho obidvoch koncoch ho teda uzatvárajú spomenuté vodopády. Na ostrov sa dá dostať aj s oboch priľahlých brehov, zo Stinice alebo Remetiću. Prehliadka zahŕňa ostrov, kláštor, kostol a múzeum. Vzhľadom na malú rozlohu ostrova a veľký záujem, je doba návštevy obmedzená na pol hodiny pre posádku každej lode, ktorá na ostrove pristane, súčasne sú pristávania lodí zosúladené tak, aby na ostrove nikdy nebolo príliš veľa ľudí. Predsa len je to pietne miesto.
Gašpar Vinjalić v knihe o Slovanoch v Dalmácii, Chorvátsku a Bosne uvádza, že ostrov sa kedysi volal Bijela stijena, ale potom tu Turci obesili novo usadených františkánov, takže ostrov dostal názov Visovac, od visieť/vise.
Visovac sa prvýkrát spomína v roku 1345 v darovacej listine kráľa Ljudevita Anžuvinského, ktorý daroval mesto Rog a ostrov Visovac kniežaťu Budislavovi Ugrinićovi. Krátko nato sa na ostrove usadili pustovníci svätého Jána Krstiteľa pod ochranou chorvátskych šľachticov. Augustíni tu teda postavili malý kláštor a kostol zasvätený sv. Pavlovi. V roku 1445 ho rozšírili a upravili františkáni, ktorí sa usadili na ostrove a stiahli sa z častí Bosny, ktoré zabrali Osmanskí Turci.
Na panstvo prišli po tom,ako kráľ  neuznal dedičské právo Anža Frankopana, a tak v roku 1445 Kamičak a okolité statky prevzal Grgur Utješinović, ktorý daroval ostrov Visovac františkánom. Od roku 1445 teda patrí ostrov Františkánom až dodnes. V roku 1523 bol Kamičak dobytý a zničený Turkami. Ako som už spomínal, Osmani tu v roku 1645 popravili dvoch bezmocných františkánov. V roku 1676 bol kláštor obnovený a znovu obývaný, potom tu vznikol noviciát pre františkánskych duchovných, ktorí študujú v Sinji.
V 18. storočí bol postavený nový kláštor. Najstaršia zachovaná časť súčasného komplexu pochádza zo 14. storočia. Kláštorné múzeum je veľmi zaujímavé a zahŕňa množstvo exponátov. Historicky významná zbierka kresťanských kníh a bohatá knižnica obsahujúca mnoho historických rukopisov a vzácnych kníh, vrátane vzácnej prvotlače Ezopových bájok (Brescia 1487) a zbierka dokumentov známych ako "sultánove edikty“. V múzeu nájdete bohatú kolekciu obrazov, relikvií a celé zbierky dobového oblečenia. Ukrýva tiež nesmiernu vzácnosť – ilustrovanú kópiu Ezopových bájok vytlačenú v roku 1487. Na svete existujú už len 3 kusy. Vo Visovaci je tiež umiestnená šabľa, ktorá kedysi patrila Vukovi Mandušićovi, jednému z najobľúbenejších hrdinov srbskej epickej poézie. Múzeum uchováva významnú archeologickú zbierku, zbierku historických sakrálnych rúch a riadu. Niektoré objekty pochádzajú z doby rímskej, presnejšie z 1. storočia.
Kláštor ako celok dopĺňa nádherná celoročne kvitnúca záhrada.
Približné ceny a termíny pre návštevu ostrova Visovac:

Skradinski buk - Visovac, 2 hodiny, polhodinová prehliadka mesta Visovac, cena 100 kun za 1 dospelú osobu

Skradinski buk - Visovac - Roški slap, 4 hod, polhodinová prehliadka mesta Visovac, prehliadka Roški slap  1,5 hodiny, cena 130 kun za 1 dospelú osobu

Roški slap - Visovac - Roški slap, 2 hod, polhodinová prehliadka mesta Visovac

Stinice - Visovac - Remetić, 5 minút plavby loďou a polhodinová prehliadka,
Časy odchodov lode: Stinice - Visovac (Po - Ne) 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod.
Remetić - Visovac (Po - Ne) 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45 a 15.45 hod.
Cena: 50 kunGeolocalisation bp
   
Zobraziť možnosti
Z :
Do :

zdroje:wikipedia


­