­

krajinou10

P2470334Predstavte si, že nastúpite do autobusu MHD, ale po jeho rozbehnutí sa nedívate znudene cez jeho okná, ale sánka vám spadne v nemom úžase a tento stav trvá počas celej cesty. Po vystúpení z tohto autobusu však tento pocit nekončí, ba dokonca graduje po najbližšie desiatky minút. Dobro došli ! v Národnom parku Krka, vchod Lozovac.

Na "konečnej" je recepcia, kde dostanete základné informácie a rady, ako najlepšie stráviť deň v NP Krka. Tu si môžete zakúpiť lístky na výlety loďou. Informácie sú v dolnej časti článku. 200 metrov hore prúdom sa nachádza prístav, z ktorého lode štartujú. A ešte pár desiatok metrov dole kopcom je už vstup na terasový chodník priamo do divočiny.
Čo tu teda môžete vidieť?
Oblasť 109 km štvorcových, ktorú vytvárajú 2 povodia rieky Krky a jej dva vodné toky, bola v roku 1985 vyhlásená za Národný park „KRKA". Týmto bola potvrdená výnimočnosť rieky Krky - krasovej krásavice - a tým aj jedinečnosť jej prírodných javov a kultúrno-historických pamiatok. Rieka Krka a jej sedem tufových (tuf = vápenný travertin, vysvetlenie nižšie) vodopádov predstavuje jedinečný prírodný krasový fenomén.
Skradinski buk, (Skradinský vodopád) je najdlhší a najnavštevovanejší vodopád na rieke Krke a je jednou z najznámejších prírodných krás Chorvátska.
Vodopád tvorí 17 travertinových terás, z ktorých sa rúti sústava kaskád a vodopádov do hĺbky 45,7 m, tečie tu v priemere 55 m3 vody za sekundu (v dobe silných dažďov až 350 m3/s).
Pohľad z dola je skutočne monumentálny. Ohlušujúci rachot vody dotvára atmosféru, človek sa cíti maličký. Vodopád vytvárajú tufové bariéry (hrádze), ostrovy a jazerá, ktoré si môžete prezrieť vďaka ucelenej sieti chodníkov a mostíkov umožňujúcich príjemnú a bezpečnú prechádzku.
Po chodníku, ktorého drevené mostíky vedú ponad tufové hrádze, sa počas hodinovej prechádzky pozvoľnou chôdzou naskytá možnosť bližšie sa oboznámiť s bohatstvom flóry a fauny, ktorou je rieka Krka hojne obdarená a so zvláštnosťami a svojráznosťami živočíšnych spoločenstiev tufových hrádzí a vodných stanovíšť.
Mapkanaučného hodníka na Skrabinskom vodopáde:Pokiaľ by ste si neprečítali tento text a nepozreli video, ktoré sme tam natočili a fotografie, ktoré sme tam vyhotovili, boli by ste na tom ako mi, zaskočení a šokovaní takou krásou prírody akú sme naozaj nečakali.
Keď kráčate po chodníku, cítite sa ako Guliverovia, keď za každou zákrutou, pri každom strome sa nachádzajú desiatky mikrosvetov zložených z tôní, malých vžblnkotajúcich vodopádov, tam tvorených koreňmi stromov ,inde zase machom, všetko pod priezračnou vodou a za účasti tisícok rýb rôznych veľkostí a druhov.
Výhodou prechádzky po tomto chodníku je, že sa dá uskutočniť aj cez horúce letné poludnie, keď husté koruny stromov a všadeprítomná Krka ochladzujú klímu na príjemné a znesiteľné hodnoty.
Na chodníku je množstvo odbočiek a my doporučujeme preskúmať ich všetky. Chodník, okrem mostíkov cez vodopády, nemá zábradlie a preto nie je vhodný pre tie najmenšie deti, je pomerne široký, ale množstvo turistov ho aj tak dokáže kvalitne upchať.
Ak nemáte dosť času, nemusíte sa vydať týmto náučným chodníkom, môžete si vybrať jednoduchšiu trasu a to prehliadkovú trasu, ktorá vedie okolo vodopádov, ktorých krásu môžete obdivovať na upravených vyhliadkach, z ktorých sa vodopád výborne fotografuje a kde si môžete aj dobre zapózovať na pamiatku s vodopádom v pozadí.
Sú tu aj miesta a lavičky na oddych.
Na tejto trase sa nachádzajú pozostatky niekdajšej hydroelektráme „Krka" ktorá bola vybudovaná a sprevádzkovaná v roku 1895 - iba dva dni neskôr než Teslova hydroelektráreň na Niagarských vodopádoch. Nachádzajú sa tu tiež mlynice a predajne suvenírov, prezentácie remesiel a etnografické výstavy. Sú tu reštaurácie a predajne nápojov.
Pod Skradinskym vodopádom už nie je možné sa kúpať. Pre celé územie platí prísna ochrana.


NP "Krka" sa rozprestiera na území Šibenicko-kninskej župy zaberajúc povodie rieky Krky (dva kilometre po jej prúde medzi mestami Knin a Skradin) a dolný tok rieky Čikoly.
Celý tok Krky je dlhý od pramena pri meste Knin po ústie pri Šibeniku 72,5 km.
Rieka sa prerezáva vápencovým podložím a prekonáva výškové rozdiely krasového terénu vodopádmi a kaskádami. K tým najväčším patria Skradinské vodopády, Rošský vodopád (Roški slap) a Manojlovac.
Rieka miestami tvorí úzky a hlboký vápencový kaňón so stenami 200 metrov vysokými.
TUF (VÁPENNÝ TRAVERTÍN), hlavný a základný fenomén Národného parku „Krka", je častým prírodným úkazom vyskytujúcim sa v povrchových vodných tokoch krasu Dinárskeho pohoria, avšak ten zriedkavo buduje prírodné hrádze s vodopádmi, aké sú na rieke Krke.
Tuf, z krasových vôd vyzrážaný vápenec, ktorý sa hromadí a usadzuje na horninotvomých organizmoch, akými sú machovky, vodné riasy a iné. vytvára najrozličnejšie geomorfologické útvary.
Oblasť vodného toku rieky Krky vďaka jej polohe a rôznym typom prírodných stanovíšť vyniká mimoriadne bohatou flórou a faunou. Na území Parku je zaznamenaný výskyt 860 rastlinných druhov a poddruhov. Jazernaté časti riečneho toku a močariská obývajú mnohé obojživelníky, v húštinách a medzi kameňmi žijú plazy a v rieke mnohé endemické druhy rýb. Keďže je Krka pre jarné a jesenné sťahovanie vtáctva nanajvýš dôležitá, početnosťou zastúpených druhov vtákov patrí k ornitologický najvzácnejším oblastiam v Európe.
Tufové vodopády rieky Krky majú veľmi jemnú stavbu a štruktúru a citlivo reagujú na prírodné zmeny ako aj na všetky ľudské činnosti. Možno ich pokladať za naozajstnú živú bytosť, keďže sa rodia, rastú, a vyvíjajú, a bez vody starnú a umierajú.
Oblasť povodia rieky Krky charakterizuje i celý rad pametihodností, všade možno badať stopy ľudskej tvorivej činnosti od predhistórie až po súčasnosť.
Sú tu zachovalé zvyšky antického akvaduktu rímskeho mesta Scardony, pozostatky rímskeho vojenského tábora Burnum ako aj viacerých stredovekých starochorvátskych opevnení zo 14. st.: Trošenj, Nečven, Bogočin a Ključica, pevnosť, ktorá svojimi rozmermi a mierou zachovalosti predstavuje jeden z najvýznamnejších fortifikačných objektov v Chorvátsku. Zo sakrálnych stavieb medzi najvzácnejšie patria františkánsky kostol a kláštor na ostrovčeku Visovac a kláštor Krka (Sv. Archanjel).
Početné mlynice s vodnými mlynmi a veľké vlachovne sú dnes svedectvom a pamätníkom ľudovej dedinskej architektúrv.

Národný park "Krka" je pre návštevníkov otvorený po celý rok a možno sa k nemu dostať vodnou cestou, cestnými komunikáciami a pešími chodníkmi.
NP Krka mapVýlety loďou:
na mapke č.1-k františkánskemu kláštoru na ostrove Visovac v trvaní 2 hodín (zdržanie na Visovaci - pol hodiny), (cena 100 kun za dospelú osobu)
na mapke č.2-k Roški slap vodopádu v trvaní 3 hodín a 30 minút s návštevou Visovaca, plánované zdržanie - pol hodiny (cena 130 kun)
na mapke č.3-ku kláštoru Krka a k pevnostiam Trošenj a Nečven v trvaní 2 hodín a 30 minút (cena 100 kun)
Výlety môžu byť sprevádzané odborným výkladom, čo však treba zabezpečiť a dohodnúť vopred.
Na prehliadku Skradinského buku si návštevníci môžu v Skradine prenajať loď v sprievode pracovníka NP-u.
Gastronomickú ponuku NP „Krka" zabezpečujú reštaurácie a bufety.
Hlavnými vchodmi k Skradinskému buku sú:
vchod Lozovac a vchod Skradin
VCHOD LOZOVAC
Predstavuje hlavný cestný vstup do Národného parku „Krka", určený pre organizované skupiny a individuálnych návštevníkov. Počas celého roka je tu zaistené bezplatné parkovacie miesto. Od apríla až do októbra prepravu individuálnych návštevníkov ku Skradinskému buku a späť zabezpečujú autobusy Národného parku, s výnimkou zimného obdobia, kedy je návštevníkom povolený vjazd vlastnými vozidlami. Po zakúpení vstupenky pokračujete na zastávku autobusu.
Cesta dolu k rieke je kľukatá, úzka a prudká, ale poskytuje krásne výhľady na Krku z výšky. Človek sa tu musí plne spoľahnúť na šoféra a jeho techniku. Cesta autobusom trvá asi 5 minút.
Ku Skradinskému buku sa môžete dostať i peším chodníkom dlhým 800 m a chôdza trvá 10 min. (cesta hore, samozrejme, niekoľko násobne viac)
Zmenou oproti minulosti sú platene toalety na uzemi parku, čo sme naozaj nepochopili, že vysoké vstupné neumožňuje vyhnúť sa turniketom a musíte mať zásobu 5-kunoviek po ruke. Spoplatnené je WC na parkovisku aj pri moste pod vodopádom, jediné nespoplatnené je na terasách pod mlynicami.
Prístup je po ceste zo Šibeniku (D33) Šibenik - Knin (12 km), z dialnice Záhreb - Split (exit Šibenik, 6 km) alebo po ceste z Kninu (D33 Knin - Drniš - Šibenik, 54 km).
VCHOD SKRADIN
Je určený pre jachtárov, alebo organizované výlety loďou (napr. zo Šibeniku celodenný výlet, zahŕňajúci plavbu loďou po rieke Krka, lístok do NP Krka a obed).
Zo Skradinského prístavu prebieha preprava návštevníkov plavidlami "Správy NP Krka" podľa vopred stanoveného časového rozvrhu, t.j. od 9 hodiny do 16 hodiny každú celú hodinu. Plavba trvá 25 minút. Spiatočná linka vyráža každú polovičnú hodinu.
Od apríla až do novembra sa organizované skupiny musia vopred nahlásiť a rezervovať plavidlo.
Od Skradinského mosta sa ku Skradinskému buku možno dostať i po cyklistickej trati dlhej 3 km.
V Informačnom stredisku NP "Krka" v Skradine sa vedľa recepcie a malého obchodu so suvenírmi nachádza aj multimediálna galéria. Vstupenky a lodné výletnícke lístky od Skradinského vodopádu k ostrovčeku Visovac alebo až k Rošskému vodopádu, ktoré se platia k vstupnému si môžu návštevníci zakúpiť na všetkých vyššie uvedených vchodoch do NP „Krka" (na recepciách).
Vstupné do NP Krka jún až september (2021)
dospelý - jednotlivci 200 kun
deti (7-18) 120 kun
deti do 7 rokov zdarma
Geolocalisation bp
   
Zobraziť možnosti
Z :
Do :

Zdroje: chorvatsko.cz, publikácia NP Krka

­