­

krajinou10

P2470519Pri ceste na Chorvátske pobrežie si pozorný turista nemôže nevšimnúť aj zaujímavosti vo vnútrozemí, okolo ktorých prechádza svojim autom, či autobusom.
A ak sa zdá, najmä deťom, dlhá cesta únavná, organizátorov takejto výpravy napadne myšlienka, spojiť takúto zastávku s objavovaním niečoho zaujímavého a možno nečakaného.

Pri jazde po Chorvátskej A1, v smere od Záhrebu k Chorvátskemu pobrežiu leží mesto Karlovac, určite známe každému našincovi. Ľahko zapamätateľné meno, dobré pivo Karlovačko (ktoré mimochodom spája so Slovenským Zlatým Bažantom rovnaký majiteľ), križovatka ciest smerom na Plitvice, alebo týčiaci sa malebný hrad musia upútať našu pozornosť. Keď sme sa rozhodli pozrieť si hrad Dubovac z blízka zistili sme, že je vskutku malý aj na malú zastávku a doplnili sme ho návštevou veľkého sladkovodného akvária Aquatika. Takýto program snáď už deti na chvíľu odtrhne od únavného cestovania.

Sladkovodné akvárium Aquatika sa v Karlovaci nachádza na pravom brehu rieky Korana. Stavba je zvonku zasypaná a vyplnená zemnými násypmi. Preto sa trošku ťažšie hľadá, ale ak viete toto, už vašej pozornosti neujde. Inšpiráciou pre návrh je historické jadro mesta: Karlovac bol postavený pôvodne ako pevnosť na pôdoryse šesťcípej hviezdy, obklopený hradbami a obrannými hlinenými násypmi. Takto sa bez narušenia prírodného vzhľadu údolia rieky Korana podarilo ukryť obsah akvária.
Expozícia akvária je prezentáciou flóry a fauny chorvátskych riek a ich ekosystémov, geologickej minulosti a tradičnej kultúry a histórie štyroch povodí rieky Karlovac. Expozícia približuje priebeh krasovej rieky - riečnu flóru, faunu a jej biodiverzitu.
Moderný vzhľad expozície pútavým spôsobom zaujme rybárov i nerybárov, každého milovníka prírody a napokon, sú tu ryby, ktoré su pre Slovákov dôverne známe a tu si ich môžeme obzrieť v ich "pôvodnom" prostredí.
Na konci expozície sa nachádza schodisko a výťah, ktorý návštevníkov vyvezie cez predajňu suvenírov späť do vstupného priestoru. V strede objektu je priestor na rozbory technologických parametrov vody s vedecko-výskumným centrom a miestnosťou na aklimatizáciu rýb.
Akvárium žiari novotou, otvorené bolo len nedávno v roku 2016.
LETNÁ PRACOVNÁ DOBA (1. 4. - 31. 10.)
každý deň: 9:00 - 19:00 hod.
ZIMNÁ PRACOVNÁ DOBA (1. 11. - 31. 3.)
každý deň: 9:00 - 17:00 hod.
CENNíK
Dospelý: 60 kun

Starý hrad Dubovac je najstaršou pamiatkou v Karlovaci a od roku 1896 je v obecnom vlastníctve a verejnosti prístupný. Je to štýlový renesančný zámok s gotickými prvkami. Je jednou z najkrajších a najzachovalejších pamiatok feudálnej architektúry v Chorvátsku. Je pomenovaný podľa dubového lesa, ktorý obklopoval tento hrad. Hrad preniesol svoj názov na mestskú časť. Nachádza sa na  vyvýšenine v nadmorskej výške 185 metrov.
Archeologické vykopávky na konci 20. storočia odhalili bohaté praveké a staroveké vrstvy bývalých sídlisk z neskorej bronzovej a staršej doby železnej.
Hrad Dubovac pochádza z obdobia pred 13. storočím a prvé písomné zmienky o ňom pochádzajú z roku 1339.  Od 14. storočia spravovali Dubovac rôzne šľachtické rody, ktoré menili vlastníctvo. Do Dubovca najviac prispeli Frankopanovci. Kým boli majiteľmi Dubovca, hrad nadobudol dnešnú podobu. Potom sa z drevostavby zmenil na kamennú stavbu. Dubovac okrem Frankopanov ovládali Zrinski, Zudari a  Karlovacká armáda, ktorá kúpila Dubovac a porazila Osmanov počas ťaženia v na Veľký piatok roku 1578.
História Dubovca Jeho úloha sa v priebehu histórie menila. Bolo dôležitejšie a významnejšie ako mesto Karlovac, ktoré sa objavilo oveľa neskôr. Bol niekoľkokrát renovovaný a rozšírený. Vojenský inžinier Krey zdokumentoval v roku 1777 Dubovac ako budovu hradu postavenú prevažne z drveného kameňa. Pôdorys hradu je nepravidelný a štvorcový. Hrad je opevnený nárožnými vežami. Obranná veža je štvorcová a je o dve poschodia vyššia ako ostatné tri veže, ktoré sú okrúhle a dvojposchodové. Medzi vežami sú  krídla, v ktorých sú obranné, skladové a obytné časti.
Dnes je to turistická destinácia. Nachádza sa v ňom vyhliadka a na najvyššej veži stála muzeálna expozícia.
Kolektívna pamäť Karlovačanov hovorí, že v studni hradu Dubovac sa nachádza tunel, ktorý vedie na breh rieky Kupy a do mestskej pevnosti. 
Rozprávkové nádvorie a okolité miestnosti starého hradu sú využívané ako reštaurácia Bistro Kastel.  Okrem bohatého exteriéru zdobí bistro veľmi príjemný, zaujímavý interiér, pričom autentický starý nábytok dodáva osobitnú atmosféru. Návštevníci si môžu pochutnať na starostlivo navrhnutom jedálnom lístku obohatenom o čerstvé suroviny regiónu Karlovac, pripravené nápaditým a moderným spôsobom, pritom patriacim na stredoveký hrad. Neodolali sme a pečené rebierka preskočili naše očakávania.

Pracovná doba - HRAD
Od 1. júna do 30. septembra:   UT0 - NE 10:00 - 20:00
Od 1. októbra do 31. mája:   UT0 - NE 10.00 - 18.00 hod

Pracovná doba - REŠTAURÁCIA
Pondelok, streda, štvrtok: 10:00 - 23:00
Piatok - Sobota: 10:00 - 00:00
Nedeľa: 10:00 - 23:00
V
utorok zatvorené

Karlovac je relatívne mladé mesto, kde je doložené dokonca aj dátum jeho vzniku (13. júla 1579). Mesto sa rozvinulo z pôvodnej pevnosti, ktorá bola založená na ochranu centrálneho Chorvátska od tureckých vpádov. Za vhodné miesto bol vybraný sútok riek Korana a Kupa, v blízkosti hradu Dubovac na území, ktoré patrilo rodu Zrinských. Sútok riek bol vybraný zámerne; močiare a močiare by boli pre prípadné vedenie bitky ťažko priechodné, a tak pevnosť mohla turecké vojsko tiež odstrašiť. Svoje meno (pôvodne nemecky Karlstadt) získalo podľa rakúskeho arcivojvodu Karola II. Štajerského.Geolocalisation bp
   
Zobraziť možnosti
Z :
Do :

zdroje:wikipedia,

­