­

krajinou10

Kostol sv. Kríža z 9. storočiaPred stáročiami vyrástlo na nízkom polostrove, južne od pohoria Velebit, mestečko Nin, ktoré je v Chorvátskej histórii tak dôležité, asi ako v našej starobylá Nitra. Poloostrov sa zmenil v 14. storočí v dôsledku hĺbenia umelého kanála, na ostrovček, ktorý má v priemere len 500 metrov. Obklopený vodami plytkej lagúny je spojený s pevninou dvoma kamennými mostmi zo 16. storočia. Má zaujímavú minulosť a dnes poskytuje priestor pre aktívne prežitie dovolenkového času. Jedná sa totiž o najstaršie Chorvátske kráľovské mesto a je kolískou Chorvátskeho štátu.

Nachádza sa tu najmenšia katedrála na svete, rovnako ako jedna z najkrajších pláží na Jadrane.
Nin je European Destination of Excellence (EDEN).
Je dobre známy pre svoje liečivé bahno, ktoré spoľahlivo lieči veľa chorôb.
Je tu soline - výrobňa soli, ktorej tradícia je tisíc rokov stará.
A nesmieme, pri prechádzke mestom, zabudnúť pohladiť palec na soche Grgura Ninskeho - to vraj prináša šťastie.
Jeden z najznámejších kempov v Chorvátsku sa nachádza v modernom turistickom centre zvanom Zaton Holiday Resort juhozápadne od mestečka.
História:
Nin má tri tisícky rokov starú históriu, ktorá sa začala založením Ilyrskym kmeňom Liburnianov v 9. storočí pred naším letopočtom a bol známy pod menom Aenona ( v stredoveku skrátené na Nona). Bohaté archeologické nálezy dokazujú silné námorné spojenie s Gréckom a Helénskym svetom: posledné výskumy odhalili raritu, veľmi dobre zachovalé Byzantské mozaiky na podlahe rímskej vily. Osada na malom ostrove bola obohnaná hradbami, domy boli postavené z kameňa a súdiac podľa historických dôkazov, prosperovala.
Počas rímskej vlády bol Nin dôležitý magistrát a námorný prístav. Pozostatky domov a mozaiky svedčia o príjemnom a bohatom životnom štýle. Na obchodné účely bol postavený veľký prístav, ktorý sa nachádzal v dnešnej oblasti Zaton Holiday Resort. Najdôležitejším komplexom v rímskej dobe bolo Fórum s Kapitulom. Tam sa nachádzal aj monumentálny chrám, podľa veľkosti jeden z najväčších na Chorvátskom území. Nin v tejto dobe už mal vodovod, termálne kúpele a amfiteáter.
Chorváti kolonizovali Nin na začiatku 7. storočia. Prvá chorvátska obec tu vznikla na konci 8. a začiatku 9. storočia. Nin bol prvým politickým, náboženským a kultúrnym centrom stredovekého Chorvátska. Bolo to miesto, kde sa narodil chorvátsky štát.
Nin je tiež najstaršie chorvátske kráľovské mesto, trvalé alebo príležitostné sídlo národných vládcov: sídlili tu vojvodovia Višelav, Trpimir a Branimir, králi Tomislav, Petar, Krešimir IV. a Zvonimir...

NIN Gornja vrata Crkva Sv. Križa Crkva Sv. Križa
Donja vrata Nin farský kostol kostol sv.Ambroza
Crkva sv. Nikole Crkva sv. Nikole fara Nin
 Nin Nin Nin Nin
V 9. storočí sa Nin stal sídlom prvého chorvátskeho biskupa. Bol diecézou od 9. do 19 storočia. Biskupi z Ninu hrali veľkú úlohu v náboženskom, kultúrnom a politickom živote Chorvátského kráľovstva, medzi nimi najprominentnejším bol Grgur Ninský, bojovník za slovanskú liturgiu.
V čase tureckých vojen, sa Nin ocitol vo vojnovej zóne. Po získaní Dalmácie Benátkami (1409), sa mesto dostalo pod Benátsku kontrolu. Jeho osud bol spečatený; bolo totiž ekonomicky využívané, ale vojensky nebolo chránené.
Vo svojej dlhej histórii bol Nin zničený niekoľkokrát (napríklad v roku 1571), ale zakaždým vstal z mŕtvych, len aby bol úplne zničený v roku 1646, kedy ho Benátky obetovali, aby zachránili pevnosť Zadar pred tureckou inváziou. Mesto zapálili a monumenty, kostoly, paláce - kráľovský i biskupský, boli zničené a neboli nikdy obnovené.
Na prelome 17. a 18,. storočia bol Nin znovu vybudovaný, avšak len ako obec dedinského rázu. Ďalšiemu rozvoju bránila malária, v okolí vtedy veľmi rozšírená.
Hospodársky rozvoj Ninu začal po druhej svetovej vojne. Od roku 1969 sa Nin vyvíja ako turistická destinácia. Dnes je Nin turistickým mestom, ktoré využíva svoje historické dedičstvo. V posledných rokoch bolo veľa pamiatok obnovených. Vzhľadom na dôležitosť Ninu v histórii Chorvátska, návštevajú ho Chorváti z celého sveta. Prichádzajú hlavne na návštevu dvoch symbolov starého mesta: kostola svätého Kríža z 9. storočia a korunovačného kostola.
K hlavným ekonomickým aktivitám dnes patrí poľnohospodárstvo, pestovanie vínnej révy, olív, ovocia, rybolov a cestovný ruch. V susedstve Ninu sa nachádza niekoľko piesočných lagún s liečebným bahnom. Bahno bolo používané na liečbu už v rímskom období.
Nin mapa
Pamiatky:
Kostol sv. Kríža je najznámejšia stavebná pamiatku mesta Nin, je to "najmenšia katedrála na svete" a nachádza sa hneď vedľa farského kostola. Pochádza z 9. storočia, a tvarom pripomína grécky jednoramenný kríž. Zaujímavosťou je náklon vnútornej steny, ktorý nie je spôsobený nevedomosťou, ale je zámerným dielom staviteľa. 9. februára na sviatok sv. Ambróza, patróna ninských benediktínov, smeruje posledný slnečný lúč na krstiteľnicu a osviecuje ju. To znamená, že kostol slúžil ako hodiny a kalendár v dobe, v ktorej bol postavený. Počas chorvátskeho kráľovstva slúžil ako palácová kaplnky kráľovského paláca, ktorý sa nachádza v blízkosti. Na stene na vstupom sa nachádza meno župana Godečaja (Godeslava), ktorý sa pokladá za najstarší nápis v Chorvátskom jazyku. 
Ďalej je tu Biskupský palác (teraz fara) a kostolík sv. Anselma (Sveti Ansel či Anzelm) na mieste, kde stála románsko-gotická katedrála so zvonicou a klenotnicou, ktorej zbierka "Zlato a striebro Ninu" je nádherný neveľký súbor relikviárov z obdobia od r. 800 do r. 1300. Cenné sú aj exponáty tunajšej archeologickej zbierky (Arheološki zbirka).
Reštaurovaný kostolík sv. Ambróza (Sveti Ambroz) z 10. - 11. stor.
Súčasť niekdajšieho súvislého opevnenia Horná brána (Gornja vráta). Okrem nej a časti východných hradieb sa zo skoršieho opevnenia nezachovalo takmer nič.
Kostol sv Mikuláša asi z 11. storočia sa nachádza neďaleko Ninu pri ceste d Zadaru. Je veľmi ôležitý pre  chorvátsku kráľovskú dynastiu a pre históriu starobylého mesta Nin. Podľa legendy bolo korunovaných v Nine sedem kráľov a po korunovácii  išli do kostola sv. Mikuláša, kde na znamenie svojej kráľovskej moci mečom sekali do všetkých štyroch oblúkov kostola na pahorku. Vzhľadom na turecké nebezpečenstvo v 16.storočí boli postavené na kostole obranné hradby s 8 zubami.
NinKúpanie:
V Ninu a okolí sú piesočnaté pláže, ktoré majú veľmi pozvoľný vstup do mora: Kraljičina plaža (Kráľovnina pláž), ktorá sa tiahne od ninskej zátoky v dĺžke 5 km západne a Ždrijac na úzkej kose, ktorá zátoku uzatvára na severe. Na niekoľkých lokalitách sa vyskytuje liečivé bahno - peloid. Ďalšie piesočnaté pláže možno nájsť v obci Privlaka, pri moste na ostrov Vir.
Kraljicina pláž
Prístav:
Vstup do zátoky Nin komplikujú početné plytčiny a v Nine môžu pristáť len lode s ponorom do 1 m. Zátoka je vystavená vetrom bora aj jugo, ktoré veje v silných nárazoch, ale nespôsobuje vysoké vlny.

Geolocalisation bp
   
Zobraziť možnosti
Z :
Do :

zdroj: www.nin.hr, wikipedia

 

­