­

krajinou10

zámok BothmerČlovek si naplánuje pekné počasie, ale príroda si robí svoje. Napokon som bol rád , že som sa trafil medzi dve prietrže a moc nezmokol. Ale fotky i video to poznamenalo, takže zámok a park vyzerajú ponuro a smutne, pričom také boli preň skôr roky minulé. Žiarivá súčasnosť si také počasie nezasluhuje, ale príbeh tohto zámku môže byť pekným príkladom aj pre naše chátrajúce historické poklady.

Schloss Bothmer je barokový palácový súbor v severnom Nemecku. Bol postavený pre grófa Hansa Caspara von Bothmer podľa návrhu architekta Johanna Friedricha Künnecke v rokoch 1726-32. V majetku rodiny zostal až do roku 1945. Dnes je vo vlastníctve štátu Meklenbursko-Predné Pomoransko, a po renovácii v 2009-15, otvorený pre verejnosť. Jedná sa o najväčší barokový vidiecky dom v celom Meklenbursku-Predpomoransku. 13 budov palácového komplexu sa nachádza na 7 hektárovom ostrove, vytvoreného vodnou priekopou.
Človek si naplánuje pekné počasie, ale príroda si robí svoje. Napokon som bol rád , že som sa trafil medzi dve prietrže a moc nezmokol. Ale fotky i video to poznamenalo, takže zámok a park vyzerajú ponuro a smutne, pričom také boli preň skôr roky minulé.  Itinerár zámku zmizol v povojnových rokoch a tak táto stavba pripomína návštevy mnohých zámkov, či hradov u nás.

Bothmer zámok Bothmer zámok Bothmer zámok Bothmer
park Bothmer park Bothmer park Bothmer park a zámok Bothmer
 zámok Bothmer zámok Bothmer  zámok Bothmer  zámok Bothmer

Po vojne zámok rodina majiteľa opustila a zámok prevzali postupne američania, potom Briti, a  nakoniec sovietski vojaci.
Potom sa zo zámku stala nemocnica a od roku 1948 až do roku 1994 domov dôchodcov.
V roku 1998 bol uskutočnený predaj paláca a parku súkromnému investorovi Dr. Wulfovi Hartmannovi. Následné dlhotrvajúce súdne spory zabránili ďalšiemu rozvoju.
V apríli 2006 bol zámok a park navrátený mestu Klutz na základe rozhodnutia Krajského súdu v Rostocku.
Napokon 1. februára 2008 Bothmer prešiel do vlastníctva štátu Meklenbursko-Predpomoransko. Budovy a park prešli rekonštrukciou, ktorá začala v roku 2009 a skončila sa otvorením hlavnej budovy pre návštevníkov v máji 2015.
Rozsah renovácie a náklady na ňu boli obrovské:
36 miliónov eur, z toho väčšina z fondov EÚ
740 ton betónu naliatého do nových základov
6500 štvorcových metrov opravenej fasády
280 zrekonštruovaných historických okien
1300 metrov štvorcových obnovenej vnútornej omietky
1500 štvorcových metrov obnovenej drevenej podlahy
Mimochodom, počas rekonštrukcie parku boli objavené dve truhlice obsahujúce rodinné striebro bývalých majiteľov,  jedna z nich bola úhľadne zabalená v novinách z roku 1943. Poklad bol vrátený rodine.
Už pri prvom pohľade na zámok na mňa zapôsobila symetria, ktorá je typickým príkladom barokových ideálov. Architekti hľadali inšpiráciu v holandskej či britskej barokovej architektúre.
Po rekonštrukcii zámku tu dnes sídli múzeum, ktoré zaberá viac ako 20 izieb, a je zamerané na život Hans Caspara von Bothmer, prvého majiteľa.
Bothmer Komplex
Bothmer pôsobil ako diplomat v službách hannoverského obchodného domu a žil dlhú dobu v zahraničí, najmä v Londýne. Okrem iného hral veľkú úlohu v zabezpečení britského trónu pre kráľa Juraja I. Bothmer bol napokon jedným z jeho najbližších poradcov. Vzhľadom k tomu, že od roku 1720 Hans Caspar von Bothmer zastával funkciu ako"prvý minister pre nemecké záležitosti" sídlil až do svojej smrti v roku 1732 v Londýne na adrese Downing Street 10. Budovy komplexu navrhol architekt Johann Friedrich Künnecke a bol postavený v rokoch 1726 a 1736. Bothmer nikdy nevidel hotovú stavbu, ale zdá sa, že sa rozhodol už okolo roku 1725, že tento majetok prenechá svojmu synovcovi Hansovi Casparovi Gottfriedovi von Bothmer (1695 -1765). Vo svojej poslednej vôli ustanovil, že najstarší syn v každej generácii by mal zdediť celé panstvo (čím sa zabráni rozdeleniu panstva medzi niekoľkých dedičov). Prostredníctvom manželstva Hansa Caspara Gottfrieda von Bothmer a Christine Margarete von Bülow (1708-1786), sa toto panstvo ešte viac rozrástlo. V roku 1900 majetok zahŕňal asi 8000 ha.
Otváracie hodiny
Apríl-jún a september-október: od utorka do nedele a sviatky 10 - 17 hod.
Júl-august: denne 10 - 18 hod.
November-marec: na vyžiadanie
Vstupné
Dospelí: 6 eur


Geolocalisation bp
   
Zobraziť možnosti
Z :
Do :

zdroj: wikipedia, schloss-bothmer.info

­