Šútovský vodopádObetujte nejaký ten slnečný deň a trochu fyzickej námahy na túru k Šútovskému vodopádu. Oplatí sa.  Veď  je 4. najväčší na Slovensku. Ale nie len pre to. Cesta a neskôr chodník vedú krásnou Fatranskou prírodou za stáleho zurčania Šútovského potoka.

Šútovský vodopád je 4. najväčší na Slovensku. Cesta k vodopádu je skoro 4 km dlhá a v miernom stúpaní, trvá asi  hodinu a pol. Rodinám s malými deťmi sa môže čas  predĺžiť aj na dvonásobok a je dobre byť na to pripravený. K Šútovskému vodopádu sa organizujú školské výlety. Už z toho sa dá vydedukovať, že je ľahko prístupný. A skutočne. Vedie k nemu cesta, v prvej časti dobrá asfaltka, v ďalšej časti skôr poľná cesta, chvíľu nepríjemne kamenistá. Cyklisti majú prístup priamo k vodopádu. Cesta vedie krásnou a lesnatou Šútovskou dolinou. Od parkoviska je to približne hodina a pol cesty peši.
K Šútovskej doline sa dostanete z hlavného ťahu Žilina-Košice, odbočením pri priehrade Krpeľany, na ceste medzi Martinom a Ružomberkom pri lome Šútovo. Potom sa pokračuje na obec Šutovo. V časti Rieka vás tabule navedú na odbočku do prava a za chvíľu prídete  k parkovisku pri chate Fatranka. Parkovisko je platené. Aj v marci tu bola pani, ktorá vyberala vstupné, 2 eurá  na deň. Zároveň sme dostali dôležitú informáciu, že chata Vodopád je otvorená. Chata sa nachádza na konci asfaltovej časti cesty k vodopádu. Je to približne na konci prvej tretiny a je pri nej parkovisko, ktoré slúži ubytovaným v chate (10,- € za noc). Už tu sme si všimli, že niečo sa tu udialo, mostík vedúci k chate už neexistuje. Rovnako zmena nastala aj v okolí koryta Šútovského potoka. Obnažené skaly vysoko nad úrovňou hladiny nám dávali tušiť príčinu, ktorú nám neskôr potvrdil chatár z Vodopádu. Určite si pamätáte na záplavy v Terchovej a okolí z augusta 2014. A  Šútovská dolina je vlastne z druhej strany Malej Fatry. Takže časť prívalovej vody stiekla i tadiaľto. Nestrhla len mostík pri chate, ale  i  most už skoro pri vodopáde a úplne zmenila koryto Šútovského potoka. Chodník popri potoku je zmenený a potok križuje chodník na iných miestach ako to bolo predtým. Riešia to dva provizórne mostíky, príliš úzke a bez zábradlia a mnohí turisti radšej volia prechod cez potok ako riskovať na týchto nebezpečných mostíkoch. 
Našťastie prívalovu vodu vydržala malá nádrž, ktorá je na  Šútovskom potoku pár stovák metrov od parkoviska. Ak odbočíte z cesty a zbehnete dole k priehradnému múru nádrže, čaká vás malé prekvapenie. Múr zdobia desiatky prameňov v krásnom profile.
Mostík priamo pod Vodopádom je tiež úplne nový, situovaný trochu vyššie a, našťastie, zo zábradlím.
Cez Šútovskú dolinu je vybudovaný náučný chodník popri Šútovskom potoku a končí sa až pri Šútovskom vodopáde.  Dole na parkovisku je o chodníku informačná tabuľa, je však plná nepresností. Na konci článku sú opravené údaje.
Cesta k vodopádu je teda skoro 4 km dlhá a v miernom stúpaní. Rodinám s malými deťmi sa môže čas  predĺžiť aj na dvonásobok a je dobre byť na to pripravený. Odmenou vám bude pohľad na jeden z najkrajších prírodných výtvorov, ktoré  na Slovensku máme. Pokiaľ si to dokážete užiť, cesta naspäť, k parkovisku, vám ubehne omnoho rýchlejšie.

Šútovský vodopád Šútovský vodopád Šútovský potok Šútovský potok
Šútovský vodopád Šútovský vodopád Šútovský potok Šútovský potok

gallery_icon.jpg
Kúsok pred vodopádom je rázcestie turistického chodníka. Začína tu trasa s výstupom na Suchý, Fatranský Kriváň.
Šútovský vodopád uzatvára Šútovskú dolinu vo výške 822 m.n.m. 
Voda padá z výšky 38 metrov a pri väčšom množstve vody jeho kaskáda splýva v jeden celok. Šútovský potok, ktorý tvorí tento vodopád, pramení pod Hromovým v Mojžišových prameňoch (1250 m.n.m.), na ktoré sa dá tiež dostať z rázcestia po turistických značkách za 1 hodinu.
Priamo nad vodopádom má potok šírku 2,5 metra.
Šútovský vodopád je 4. najväčší na Slovensku.
Vznikol v dôsledku vyzdvihnutia Malej Fatry a poklesu Turčianskej kotliny na konci treťohor, t.j. pred cca 2 miliónmi rokov. . Vodopád sa nachádza na predpokladanej geologickej hranici medzi granitmi a granodioritmi. Samotné podložie je tvorené autometamorfovanými granodioritmi.

Zóny ochrany prírody:
Šútovská dolina (527 ha) - predmetom ochrany v národnej prírodnej rezervácii je biologicky a krajinársky mimoriadne cenný priestor so zachovalými komplexmi lesov typického karpatského horského a vysokohorského charakteru. Trvalý biotop tu majú niektoré naše
šelmy a dravce.
Šútovská epigenéza (52 ha) - prírodná pamiatka, chránený prírodný výtvor, jediná epigenéza (druh riečnej erózie) v Západných Karpatoch. Predmetom ochrany je ojedinelá forma reliéfu, a to epigenetický zárez toku tečúceho zo Šútova. Tok sa zarezával do odolných
vápencov za pomalého dvíhania sa podhoria Malej Fatry. Hodnotu územia znásobuje aj archeologický nález sídliska z rímskej doby na
lokalite Boroviny.

Základné informácie o náučnom chodníku
Kraj: Žilinský  okresy: Martin a Dolný Kubín
Chránené územie: Národný park Malá Fatra, 3. stupeň ochrany. Národná prírodná rezervácia Šútovská dolina. 5. stupeň ochrany
Východiskový hod: 500 m.n.m.  (parkovisko  obec Šútovo čast'Rieka)
Zimná trasa alebo - LEN K VODOPÁDU: obec Šútovo čast' Rieka. Šútovská dolina. Šútovský vodopád (822 m.n. m.).
Čas prechodu cca: 1,5 hod. (jedným smerom)
Dĺžka:  3, 77 km  (jedným smerom)
Výškové prevýšenie trasy:  322 m
Náročnosť terénu: nenáročná
Letná trasa alebo DO SNILOVSKÉHO SEDLA: obec Šútovo čast'Rieka, Šútovská dolina. Šútovský vodopád (822 mnm). Mojžišove pramene ( 1140 m.n.m.). chata pod Chlebom ( 1423 mnm). Snilovské sedlo ( 1524 m.n.m.).
Čas prechodu cca 4,5 hod. (jedným smerom)
Dĺžka:8.8 km (jedným smerom)
Výškové prevýšenie trasy:   1024 m
Náročnosť terénu: 150 m pod Šútovským vodopádom doľava po modrej značke, smer chata pod Chlehom  NÁROČNÁ v zime NEUDRŽIAVANÁ!
Počet zastávok: 6 ( Úvod, Horské vodné toky. Fauna a Flóra. Natura 2000, Lesy, Neživá príroda)
Zameranie chodníka: prírodovedno náučné so zameraním na ochranu územia

CHATA VODOPÁD: Určite vítané osvieženie a odpočinok, pripadne funkčné toalety (dúfame) - doporučujeme návštevu cestou späť od vodopádu. Dobrá kapustová, či fazuľová polievka v zimných mesiacoch zahreje a v lete dobré pivko osvieži. Nech vás neodstraší výzor a vybavenie z dôb možno pred štvrť storočím, obsluha bola príjemná, jedlo dobré a ceny primerané. V chate je možné sa ubytovať, tuším je k dispozícii 5 izieb, celková kapacita 20 osôb, cena 10,- € za noc.

turistickamapa

mapa sutovsky vodopad

 

Nájdi si cestu
    Show the options

štart :  alebo 

Cieľ      :  alebo 


zdroj: wikipedia

Súvisiace články: 

Veľký Fatranský Kriváň

Šútovský vodopád

Jánošíkové diery

Veľký Rozsutec