picasa2.jpgPre tých, ktorí chcú skontrolovať počet expozícií , alebo cvaknutí uzávierky, alebo jednoducho počet vyfotených obrázkov, fotografií na Olympus PEN, alebo OM alebo E-5. Dôvod na to môže byť rôzny: kúpa, predaj staršieho aparátu, tak si môžete zistiť počet najazdených kilometrov u ojazdeného...aparátu. Alebo len pre uspokojenie vašej zvedavosti.


► Vypnite fotoaparát a otočným voličom hore na tele si navoľte niektorý z režimov P, A, S, M
► Podržte tlačidlo MENU a potom zapnite fotoaparát, tlačidlo MENU stále držte
► Uvoľnite tlačidlo MENU a rýchlo ho stlačte znovu, aby ste sa dostali do menu
► Prejdite na “nastavenie jasu LCD”, ktoré je v “Menu Nastavenia” ako tretia položka z hora.

picasa2.jpg
► Stlačte tlačidlo Napravo (na otočnom voliči vedľa LCD) pre zobrazenie nastavovania jasu
► Stlačte tlačidlo INFO a potom stlačte tlačidlo OK a na mojom E-PL3 sa ukáže na obrazovke už len pár čísel a písmenok, sme v servisnom menu
.... OLYMPUS E-PL3 03 01 01 01
►Stlačte postupne HORE/DOLE/VĽAVO/VPRAVO/JEMNE SPÚŠŤ ZÁVIERKY/HORE a ste na stránke Page 1 servisného menu
Stlačte VPRAVO naked celebrities
mobile teen porn
bareback gay porn
gay twink porn
naked celebrities
celebrity porn
Anal Porn
naked celebrities
cartoon porn
gay anime
pre stránku Page 2,DOLE pre Page 3, VĽAVO - Page 4 a HORE - ak chcete ísť späť na stránku Page 1
To, čo hľadáte, je informácia na strane Page 2, na môj E-PL3 ukazuje .....
R 006095 [celkový počet expozícii]
S 000669 [počet bliknutí s bleskom]
C 000000
U 001054 [počet trasení s ultrazvukovým čistením]
V 000000
B 005364 [ Počet snímok urobených s IBIS  "ON"]
L 000000
Na stránke Page 3 sa zobrazuje:
SK: Sériové číslo; to by malo zodpovedať sériové číslo na spodnej časti tela fotoaparátu.
MCS: Hlavné CPU Sériové číslo, model No, rok a mesiac výroby.
Na stránke 4 D: sa ukazujú rôzne chyby a problémy, ak je prázdny je to v poriadku.
Ak chcete vypnúť servisné menu, vypnite fotoaparát a znovu zapnite.